อ.ป.ว.ยินดีต้อนรับ รองจักรวาล นาคชุ่ม

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน พ.ศ 2564 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝ่ายบริหาร และคณะครู โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ร่วมต้อนรับ รองจักรวาล นาคชุ่ม ในวาระมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม