ว.ศ. ทำบุญโรงเรียน

วันที่ 3 กันยายน 2564 ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย ฝ่ายบริหาร และคณะครู ร่วมจัดงานทำบุญโรงเรียน ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของก๋งหยด (ผู้ก่อตั้งโรงเรียน)