อ.ป.ว. สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนออนไลน์

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม มอบอุปกรณ์สำหรับการเรียนออนไลน์ (โทรศัพท์มือถือ) ให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนยืมใช้งาน เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่  ทุกเวลา เช่นเดียวกับนักเรียนคนอื่น ๆ โดยนักเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์ สามารถแจ้งความประสงค์ขอยืมจากทางโรงเรียนผ่านครูที่ปรึกษา และนำส่งคืนในช่วงปิดภาคเรียน