อ.ป.ว. ส่งมอบน้ำดื่มแทนคำขอบคุณ

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน พ.ศ.2564 รองผู้อำนวยการสุกัญญา วรรณโส พร้อมคณะครู เป็นตัวแทนของโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม บริจาคน้ำดื่ม จำนวน 600 ขวด ให้กับโรงพยาบาลป่าโมก อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง เพื่อแทนคำขอบคุณ และเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในโรงพยาบาล รวมไปถึงช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด – 19 ที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลป่าโมก