การนิเทศออนไลน์ การจัดการเรียนการสอนทางไกลของโรงเรียนสังกัด สพม.สหอก. (จังหวัดอ่างทอง)

การนิเทศออนไลน์ การจัดการเรียนการสอนทางไกลของโรงเรียนสังกัด สพม.สหอก. (จังหวัดอ่างทอง) 20 สิงหาคม 2564