สภ.วิเศษชัยชาญตรวจเยี่ยมโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ผู้อำนวยการ ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย ฝ่ายบริหารและคณะครูได้ต้อนรับผู้กำกับทัชวัฒน์ สายโยธา และคณะที่ได้มาตรวจเยี่ยมพบปะผู้บริหาร ครู และบุคลากรในโรงเรียน ในการร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสถานีตำรวจภูธรวิเศษชัยชาญ ติดตามและสอบถามผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และความสงบเรียบร้อยในโรงเรียน ณ ห้องประชุมดอกแก้ว โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”