ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนภาษาจีน โรงเรียนสตรีอ่างทอง

ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของนักเรียน แผนการเรียนภาษาจีน โรงเรียนสตรีอ่างทอง จำนวน 2 คน ที่ได้รับทุนไปเรียนต่อ ณ ประเทศจีน ได้แก่ 1.นายนิติกร ฉิวเฉื่อย 2.นางสาวพิชญ์อาภา เพชรเอี่ยม โดยมีคุณครูสุชีรา ตั้งติรวัฒน์ คุณครู zhao han tao คุณครูมธุรส สกุลทอง และคุณครูเนตรนภา พะเดช ที่ได้ร่วมกันจัดหาทุนที่ดีให้กับนักเรียนในครั้งนี้