วิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ปรับพื้นที่ลานจอดรถรับส่งนักเรียน

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ปรับพื้นที่ลานจอดรถรับส่งนักเรียน

ขอขอบคุณ ท่านสุรเชษ นิ่มกุล นายก อบจ.อ่างทอง ที่ให้การอนุเคราะห์ รถเกรดเดอร์และรถบดถนน มาปรับพื้นที่

โดยการดูแลของคุณประวิทย์ หัวหน้าฝ่ายงานช่าง อบจ.อ่างทองและทีมงาน

ขอขอบคุณ ท่านชัยวัฒน์ สวนมะม่วง กำนันตำบลม่วงเตี้ย สำหรับหินลูกรังเทปรับพื้นที่

ขอขอบคุณ อ.ทินกร เอนก รองฯบริหารทั่วไปและทีมงานเข็มแข็งทุกคน