วิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ได้จัดพิธีบวงสรวงรูปปั้นครูกลอนสุนทรภู่

เนื่องในวันสุนทรภู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดพิธีบวงสรวงรูปปั้นครูกลอนสุนทรภู่ ณ สวนวรรณคดี โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.ดร.มยุรีย์  แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมรำลึกเชิดชูเกียรติกวีเอกของไทย และได้จัดกิจกรรมทำแบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี 2564 ผ่านร้อยละ 80 จะได้รับเกียรติบัตรตอบกลับทางอีเมล ทั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมีผู้เข้าร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์จากทั่วภูมิภาค จำนวนทั้งหมด 686 คน