วิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือน

วันที่ 25 มิถุนายน 25646 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย ฝ่ายบริหาร ได้จัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน ณ อาคารโดม 72 ปี มีการมอบของขวัญวันเกิดให้แก่คณะครู และแนะนำครูอัตราจ้าง นักศึกษาฝึกประสบการณ์