ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่  5 กรกฏาคม 2564  ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์  ผอ.สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง นำทีมบริหารในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดจังหวัดสิงห์บุรี เนื่องในสถานการณ์วิกฤต Covid-19  ช่วงเช้า ณ ร.ร.ศรีวินิตวิทยาคมและ ร.ร.อินทร์บุรี  ช่วงบ่าย ณ ร.ร.ทองเอนวิทยา และ ร.ร.หัวไผ่วิทยาคม