ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ เนื่องในสถานการณ์วิกฤต Covid-19

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ดร.พิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพท.สหอท. นำคณะทีมบริหาร ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ เนื่องในสถานการณ์วิกฤต Covid-19 ผู้บริหารโรงเรียน ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 5 On ตามบริบทพื้นที่ของ สพม.สหอท.  ณ โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม และโรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร จังหวัดสิงห์บุรี