ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพท.สหอท นำคณะทีมบริหาร ศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดจังหวัดอ่างทอง

ดร.พิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพท.สหอท นำคณะทีมบริหาร ศึกษานิเทศก์ กราบนมัสการเจ้าคณะจังหวัดอ่างทองเจ้าอาวาสวัดต้นสน  จังหวัดอ่างทอง  พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการจัดการจัดการเรียนการสอนระบบ On site  ณ  โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ช่วงบ่ายประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดจังหวัดอ่างทองและกำกับติดตามการเปิดภาคเรียนในระบบ On Line และเยี่ยมชมให้กำลังใจครูผู้รับผิดชอบศูนย์ HECE จังหวัดอ่างทอง ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง  จากนั้นได้นำคณะบริหารในสังกัดเข้าคารวะและรายงานตัวเนื่องในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สิงห์บุรี อ่างทอง ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง