วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ.2566 นายมงคล บกสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทอง นำคณะผู้บริหาร และคุณครูที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2566 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมยกย่อง เชิดชูเกียรติ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมจุฑามาศ ภัตตาคารไพบูลย์ไก่ย่าง จังหวัดสิงห์บุรี โดยโรงเรียนสตรีอ่างทองมีคุณครูที่เกษียณอายุราชการ 3 ท่าน ดังนี้

1. ครูวศิน เกิดดี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

2. ครูกิตติศักดิ์ สุขสังขาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

3. ครูรัตนา แก้วสว่าง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 29 Total Views,  1 Views Today