วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. – 12.00 น. กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนร่วมกับสพม.สหอท ดำเนินการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย เรื่องความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในนักเรียนหญิงระดับ ม.3 – ม.6 จำนวน 51 คน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

 23 Total Views,  1 Views Today