วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 กิจกรรมห้องเรียนสีขาว โครงการสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โดยฝ่ายบริหาร ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะครูและนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจากการประกวดห้องเรียนสีขาว รวมทั้งหมด 20 ห้องเรียน ณ อาคารโดม 72 ปี

 18 Total Views,  1 Views Today