วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ.2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับนักเรียนผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ จากการแข่งขันทักษะทางวิชาวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์โรงเรียนสตรีอ่างทอง ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อาคารใต้ร่มพระบารมีฯ โรงเรียนสตรีอ่างทอง

 21 Total Views,  1 Views Today