วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566 นายบรรจบ เฉลยมรรค ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม พร้อมคณะผู้บริหาร มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมตอบปัญหาทางวิทยาศาตร์ LG Quiz กิจกรรมแข่งขัน E – sport ROV และการประกวด Science tiktok 2023 เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

 19 Total Views,  1 Views Today