วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566 นางสาวกนิษฐา กสิผล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Imperfect is perfect 2023 จัดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ซึ่งมีกิจกรรม ได้แก่ การแสดงนาฎศิลป์ “ระบำกีปัส ราหนะ” นิทรรศการการแสดงผลงานที่ไม่สมบูรณ์แบบ Imperfect is perfect  การแสดง action painting ชุด Imperfect dream ของนักเรียน Art academy  การแสดงดนตรีของวงดนตรีโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม และการแสดง folk song ของครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ณ หอประชุมร้อยตรีเผื่อน แม่นวล สาตมูล และบุตร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

 19 Total Views,  1 Views Today