วันที่ 23 พฤษภาคม 2566
ดร.วิศิษฎ์ มุ่งนากลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฎิบัติในหน้าที่เพื่อระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

 32 Total Views,  1 Views Today