วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนและฝ่ายบริหาร ต้อนรับ ดร.วิศิษฎ์ มุ่งนากลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในช่วงสัปดาห์แรกของการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา พร้อมเน้นกำชับเรื่องความปลอดภัยของรถรับ-ส่งนักเรียน และเสริมสร้างขวัญกำลังใจครูและนักเรียน

 25 Total Views,  2 Views Today