วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนสตรีอ่างทอง นำโดย นายมงคล บกสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมต้อนรับผู้ปกครอง ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน “วันรวมพล คนรักลูก” ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงนโยบาย และแนวปฏิบัติของโรงเรียนสตรีอ่างทอง โดยภาคเช้ากำหนดประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และภาคบ่าย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุมสังเวียน พัฒนมงคล โรงเรียนสตรีอ่างทอง

 23 Total Views,  1 Views Today