วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นายมงคล บกสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับนายสุรินทร์ นามอยู่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในการเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนสตรีอ่างทอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

 24 Total Views,  2 Views Today