นายสุรินทร์ นามอยู่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมในการเปิดเรียนวันแรกประจำปีการศึกษา 2566 นายวัชรพงษ์ แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง“จินดามณี” ได้กล่าวต้อนรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในการเปิดเรียนวันแรกประจำปีการศึกษา 2566 ทางโรงเรียนได้มีการมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียน

 24 Total Views,  1 Views Today