วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2566 นายบรรจบ เฉลยมรรค ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เป็นประธานการประชุมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอ่างทอง จำกัด กลุ่มสมาชิกสังกัด โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม โรงเรียนสตรีอ่างทอง โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง และโรงเรียนเอกชนในอำเภอเมืองอ่างทอง ณ ห้องประชุมร้อยตรีเผื่อน แม่นวล สาตมูล และบุตร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

 

 63 Total Views,  1 Views Today