วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. โรงเรียนสตรีอ่างทอง จัดการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ณ ห้องประชุมศรีสว่าง โดยมีนายมงคล บกสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทอง เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้แทนครู ผู้แทนชุมชน และผู้แทนนักเรียน โดยคณะกรรมการในที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบประเมินและปรับปรุงการคัดเลือกหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2566 โดยดำเนินการคัดเลือกและจัดซื้อหนังสือเรียน ซึ่งให้โรงเรียนดำเนินการตามปฏิทินการดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้และการจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 10 Total Views,  2 Views Today