วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566 นายบรรจบ เฉลยมรรค ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม มอบหมายนางสาวสุกัญญา วรรณโส รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เป็นประธานการประชุมครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ในการจัดงานมอบเกียรติบัตร  ให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรจังหวัดอ่างทอง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

 12 Total Views,  2 Views Today