วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566 นายโชคชัย สิริภาพ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการภาคีเครือข่าย 4 ฝ่าย ประกอบไปด้วย ตัวแทนครู ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนชุมชน และตัวแทนนักเรียน ประชุมเพื่อคัดเลือกหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานงบเงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องศูนย์ศึกษาอาเซียน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

 12 Total Views,  1 Views Today