วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 นายโชคชัย สิริภาพ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เป็นประธานการประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องศูนย์ศึกษาอาเซียน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

 

 11 Total Views,  1 Views Today