วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานประจำเดือน ครั้งที่ 2/2566 และแสดงความยินดีกับข้าราชการครูที่ได้รับเกียรติบัตร ณ ห้องโสตทัศนศึกษา มีรายระเอียดดังต่อไปนี้ 1.ประกาศเกียรติคุณแก่โรงเรียนและคณะครู 2 ท่าน ในการส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมโครงการผลิตภาพยนตร์สารคดี มรดกแผ่นดิน “ศาสตร์และศิลป์ แห่งภูมิปัญญาไทย” 2.เกียรติบัตรมอบให้แก่โรงเรียนที่ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก จ.ราชบุรี

 14 Total Views,  1 Views Today