กลุ่มบริหารวิชาการ นำโดย ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหาร และคณะครู ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ Great Program (G.P.) ในวันเสาร์ที่4 และวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566 และได้รับรายงานตัวและมอบตัวในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566

 15 Total Views,  1 Views Today