วันที่ 10 มีนาคม 2566 ว่าที่ ร.ต.ชาญชัย กาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” ร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เพื่อแสดงความยินดี อำลา และอวยพรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ในโอกาสที่จะสำเร็จการศึกษา ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษากับโรงเรียน ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์”

 12 Total Views,  1 Views Today