วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นายบรรจบ เฉลยมรรค ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม พร้อมกลุ่มบริหารวิชาการ ร่วมกับงานแนะแนว โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ได้ออกประชาสัมพันธ์ และแนะแนวทางในการเลือกศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนศึกษาต่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนสนามชัยสิทธิ์นุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง

 

 41 Total Views,  2 Views Today