วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” นำโดย ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” มอบหมายให้ นางแสงเดือน เสือวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครูผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี จัดพิธีเข้าประจำกองและประดับอินทรธนู ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคารโดม 72 ปี โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”

 121 Total Views,  1 Views Today