ฯพณฯ สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ และอดีตรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นประธานเปิดงาน“โพธิ์ทองนิทรรศ”ครั้งที่ ๑๕ ภายในงานได้มีการจัดแสดง ผลงานทางวิชาการของโรงเรียนโพธิ์ทอง“จินดามณี” พร้อมทั้งยังมีตลาดนัดอาชีพของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนโพธิ์ทอง“จินดามณี” โดยมีโรงเรียนในอำเภอโพธิ์ทองและนักเรียนโรงเรียนโพธิ์ทอง“จินดามณี” เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๖ ณ อาคารโดม ๕๗ ปีจินดามณี

 29 Total Views,  1 Views Today