โรงเรียนสตรีอ่างทอง สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดราชบุรี ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 70 ระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2566
  • เหรียญทอง 23 รายการ
  • เหรียญเงิน 14 รายการ
  • เหรียญทองแดง 12 รายการ
  • เข้าร่วม 8 รายการ

ร่วมแข่งขันทั้งหมด 57 รายการ

 39 Total Views,  1 Views Today