วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566 นายอภิชาติ ศรีเหรา นายอำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง มอบเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพระบายสี แก่นางสาวอัญชิษา หมีทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 และรางวัลชมเชย การแข่งขันวาดภาพระบายสี แก่นายธนวัฒน์ วรรณลักษณ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ภายในงานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ประจำปี 2566 ณ ลานกิจกรรมหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

 

 12 Total Views,  1 Views Today