เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ.2566 นายมงคล บกสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายภาษาญี่ปุ่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จัดโดยโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาญี่ปุ่น ซึ่งกิจกรรมนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้สร้างองค์ความรู้โดยเชื่อมโยงความรู้ภาษาญี่ปุ่นและประสบการณ์จากนอกห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสังเวียน พัฒนมงคล โรงเรียนสตรีอ่างทอง

 15 Total Views,  1 Views Today