วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 โครงการปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน กลุ่มบริหารวิชาการ นำโดย ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารและคณะครูได้มอบทุนเสมอภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนจำนวน 28 คน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

 76 Total Views,  1 Views Today