วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2566 นายมงคล บกสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทอง ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ที่ได้รับรางวัล RSU COMPETITION หัวข้อ “ออกแบบอนาคต (Future Design)” จากการแข่งขันในงานรังสิตวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้แก่

ทีม “สายซิ่งวิทย์คอม” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ประเภท อนาคตด้านธุรกิจ (Future of Business) ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท

1. นางสาวสาริศา เชิดปรุ ม.5/12 3. นายภูรินทร์ กลิ่นด้วง ม.5/12

2. นายปวริศร์ มั่งนิมิตร ม.5/12 4. นางสาวอิสรีย์ ไตรนทีพิทักษ์ ม.5/12

ทีม “วิทคอมรันโค้ด” ได้รับรางวัลชมเชย

ประเภท อนาคตด้านสังคม (Future of Social) ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท

1. นางสาวสาริศา ธรรมแพทย์ ม.4/12 2. นางสาวจิราวัลย์ ชมภู ม.4/12

 14 Total Views,  1 Views Today