วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2566 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนสตรีอ่างทอง ได้มอบเกียรติบัตรและโล่ห์รางวัลการทำความดี

ให้แก่นายกรัณย์ ดอกกุหลาบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11 ที่ได้ทำความดีโดยการช่วยเหลือผู้อื่นในที่สาธารณะ

โดยมีนายมงคล บกสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทอง ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและโล่ห์รางวัลการทำความดีในครั้งนี้ณ อาคารใต้ร่มพระบารมีฯ โรงเรียนสตรีอ่างทอง

 11 Total Views,  1 Views Today