วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 นายบรรจบ เฉลยมรรค ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม พร้อมกลุ่มบริหารวิชาการ ร่วมกับงานแนะแนว โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ได้ออกประชาสัมพันธ์ และแนะแนวทางในการเลือกศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนศึกษาต่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน ( ละเอียดอุปถัมภ์ ) อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

 69 Total Views,  1 Views Today