วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 นายบรรจบ เฉลยมรรค ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม มอบทุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สำหรับนักเรียนกลุ่มต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมชิตสกุล โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

 13 Total Views,  1 Views Today