วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566 นายบรรจบ เฉลยมรรค ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรม Chinese​ & Japanese​ ​Festival​ 2023 จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม โดยมีการแข่งขันการประกวดแต่งกาย cosplay และการแสดงต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาที่ 2 และภาษาที่ 3 และส่งเสริมความกล้าแสดงออก ซึ่งมีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 18 Total Views,  1 Views Today