📣 ชมรมเปตองโรงเรียนสิงห์บุรี เปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจ และรักในกีฬาเปตอง เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนนักกีฬาของโรงเรียน
(เฉพาะนักเรียนปัจจุบัน)
ประเภทที่เปิดรับ
– ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ผู้ชาย 2 คน ผู้หญิง 5 คน
– ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4)
ผู้หญิง 2 คน
สนใจติดต่อได้ที่ อาคารศูนย์กีฬา
คุณครู รัฐพงศ์ โสจะยะพันธ์
โทร. 097-1711293

 37 Total Views,  1 Views Today