วันที่ 11 – 14 มกราคม พ.ศ. 2566 นายปัณณทัต อ่องทับน้ำ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม นำตัวแทนนักเรียนนายพีรภัทร กล่ำภู่ นักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ประธานสภานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรีอ่างทอง เข้าร่วมการอบรมสัมมนาสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 ภายใต้แนวคิด “ สภานักเรียน สพฐ. สานต่อแนวทางที่สร้างสรรค์ เรียนรู้อย่างเท่าทัน มุ่งมั่นพัฒนาประชาธิปไตย ” ณ โรงแรมพาลาสโซ่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการอบรมสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาสภานักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในครั้งนี้นายพีรภัทร กล่ำภู่ นักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ยังได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสภานักเรียนประเทศไทย ได้เข้าคารวะ และรับฟังโอวาทจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566

 

 84 Total Views,  1 Views Today