วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2565 นายมงคล บกสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสตรีอ่างทอง ต้อนรับนายธวัช ศรีสว่าง รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร ในสังกัดจากเทศบาลเมืองอ่างทองเข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานของโครงการห้องเรียนหลักสูตรสองภาษา (MEP) เเละศูนย์เทคโนโลยี ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง

 51 Total Views,  1 Views Today