วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2565 นายมงคล บกสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทอง นำคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนสตรีอ่างทอง เข้าร่วมโครงการอ่านสารสันติภาพของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ประธานมูลนิธิฯ และเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ พร้อมทั้งสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐานเเป็นเวลา 1 นาที ทั้งนี้นายปวเรศ นาคมีศรี ประธานสภานักเรียนโรงเรียนสตรีอ่างทอง ได้นำกล่าวประกาศเจตนารมณ์สภานักเรียนไทย และแสดงสัญลักษณ์ “สภานักเรียน ก้าวไกล เด็กไทยพัฒนา” ณ อาคารใต้ร่มพระบารมีฯ โรงเรียนสตรีอ่างทอง

 101 Total Views,  1 Views Today