วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2565 นายมงคล บกสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทอง เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

 9 Total Views,  1 Views Today