เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2565 เครือข่ายเยาวชนเพชรวิเศษ จัดมอบรางวัลเพชรวิเศษ “ต้นแบบ คนดี กล้าหาญ เสียสละ” มอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 ในการนี้ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีอ่างทองที่ได้เข้ารับรางวัล ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

1. ครูวุฒิ แก้วสารถี          ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

2. ครูเอกพงษ์ โตชัยศรี   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

3. ครูชัชชน คำชู              ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

4. นายจิรยุ บัวสุวรรณ   นักเรียนโรงเรียนสตรีอ่างทอง

5. นายวงศ์ไกรวิชญ์ คล้ายหิรัญ    นักเรียนโรงเรียนสตรีอ่างทอง

 9 Total Views,  1 Views Today